Åpningstider

Vilkår og Betingelser

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av nettstedet vårt som ligger på oslo.paradoxmuseum.comnettstedet») som drives av selskapet under firmanavnet «PARADOX OSLO AS» (sammen med «Selskap» eller «vi» eller «oss»). Vennligst les disse vilkårene samlet med personvernreglene og retningslinjene for informasjonskapsler (sammen med «Vilkårene«) fullstendig og nøye før du bruker nettstedet og tjenestefunksjonene, innholdet eller applikasjonene som tilbys av dette. Disse vilkårene angir de juridisk bindende vilkåreneog betingelsene for din bruk av nettstedet.

Innholdet på denne nettsiden er for informative formål og generell veiledning om saker av interesse. Ved å gå inn på nettstedet vårt vil du få informasjon om Paradox Museum Oslo («Museet») eller andre Paradox-museer rundt om i verden («Museene») og underholdende og pedagogiske opplevelser som tilbys der. Brukere og besøkende på nettstedet vårt blir samlet referert til som «brukere» eller «deg«. Du vil ha muligheten til å registrere kontaktinformasjonen din på nettsiden vår og få mer informasjon om den siste utviklingen av våre museer.

 1. GENERELT
 • Bindende kontrakt

Ved å gå inn på nettstedet vårt og/eller bruke det på noen måte godtar du at du har lest og godtatt å være bundet av disse vilkårene og alle andre vilkår og betingelser, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen i nettstedet av oss eller på annen måte, som hver er innlemmet ved referanse i disse vilkårene.

 • Modifikasjoner

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte noen av disse vilkårene, suspendere eller avbryte nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengeligheten av funksjoner, databaser eller innhold) når som helst av legge ut et varsel på nettstedet uten å sende deg varsel via e-post eller annen kommunikasjon. Vi kan også pålegge begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense tilgangen din til deler av eller hele nettstedet uten varsel eller ansvar. Selv om vi vil varsle om endringer i tide, er det også ditt ansvar å sjekke disse vilkårene med jevne mellomrom. Ditt videre besøk av nettstedet etter varsel om eventuelle endringer i disse vilkårene, utgjør et aksept av disse endringene, som vil gjelde for ditt bruk av nettstedet fremover. Ditt bruk av nettstedet er underlagt vilkårene som gjelder på tidspunktet for slik bruk.

 • Tilbakemeldinger

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, kommentarer, spørsmål, forslag, forbedringer, bekymringer og lignende angående nettstedet (samlet kalt «Tilbakemelding«). Du kan gi oss tilbakemelding via e-post, telefonsamtaler, intervjuer, tekstmeldinger, chat, spørreundersøkelser eller andre kommunikasjonsverktøy eller systemer som brukes eller skal brukes i fremtiden. Du godtar at du eksklusivt eier enhver tilbakemelding og gir oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, underlisensierbar og overførbar lisens under enhver og alle immaterielle rettigheter som du eier eller kontrollerer for å bruke, kopiere, endre, lage avledede verk basert på og på annen måte utnytte tilbakemeldingen til ethvert formål uten kompensasjon eller tilskrivelse til deg eller en tredjepart.

 1. INNHOLD
 • Definisjon

Formålene med disse vilkårene inkluderer begrepet «Innhold», uten begrensning, informasjon, data, tekst, fotografier, videoer, lydklipp, skrevne innlegg og kommentarer, programvare, skript, grafikk, forfatterskap av noe slag, interaktive funksjoner og informasjon eller materiale som er lagt ut, generert, gitt eller på annen måte gjort tilgjengelig på eller gjennom nettstedet.

 • Selskapets innhold – Brukerrettigheter

Siden kan inneholde innhold spesifikt levert av oss, våre partnere eller våre brukere. Slikt innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter, forretnings-hemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter og lover. Du skal overholde og vedlikeholde alle merknader om opphavsrett, informasjon og restriksjoner som finnes i innhold som du får tilgang til via nettstedet.

Bruk, reproduksjon, modifikasjon, distribusjon eller lagring av innhold for andre formål enn å bruke nettstedet eller andre formål spesifisert her er uttrykkelig forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Du skal ikke selge, lisensiere, leie ut eller på annen måte bruke eller utnytte innhold til kommersiell bruk eller på noen måte som bryter med våre og tredjeparts rettigheter.

Navnene, logoene, produkt- og tjenestenavnene, designene, slagordene og andre varemerker knyttet til selskapet og nettstedet er våre og våre lisensgivere. Du må ikke bruke noe av det foregående uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design, slagord og andre varemerker som brukes i forbindelse med nettstedet er varemerker for deres respektive eiere.

Bilder, tekst, programvare, dokumentasjon, elektroniske tekst- og bildefiler, lyd- og videofiler og klipp og annet materiale på nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrett og kan være dekket av andre begrensninger, inkludert for eksempel rettigheter til personvern og publisitet, som vi vil. Selskapet beholder alle rettigheter det måtte ha, inkludert opphavsrett, til data, bilder, tekst og all annen informasjon som finnes i disse filene. Opphavsrett og andre eiendomsrettigheter til materialet på denne nettsiden kan også eksistere hos andre personer og enheter i tillegg til selskapet. Selskapet forbyr uttrykkelig kopiering av beskyttet materiale på dette nettstedet, med unntak av ikke-kommersielle utdanningsformål.

 • Tredjeparts innhold

Vi kan vise innhold som eies av en tredjepart eller er lisensiert til oss av en tredjepart («tredjepartsinnhold«). Selskapet gjør ikke krav på noen eierskapsrettigheter til tredjepartsinnholdet. Vi leverer tredjepartsinnholdet kun som en tilleggsytelse, og du kan ikke publisere eller distribuere noe av tredjepartsinnholdet. Vår levering av tredjepartsinnhold betyr ikke at vi har støttet tredjepartene eller tredjepartsinnholdet som de har levert. Din bruk av tredjepartsinnholdet er på egen risiko, og selskapet fraskriver seg alt ansvar knyttet til din interaksjon med tredjepartsinnholdet eller gjeldende tredjeparter.

 • Tilgjengelighet av innhold

Vi garanterer ikke at noe innhold vil bli gjort tilgjengelig på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til, men har ingen forpliktelse til å fjerne, redigere, blokkere, modifisere eller på annen måte manipulere innhold etter eget skjønn, når som helst, uten varsel til deg og av noen grunn (inkludert, men ikke begrenset til, ved mottak av krav eller påstander fra tredjeparter eller myndigheter knyttet til slikt innhold eller hvis vi er bekymret for at du kan ha brutt disse vilkårene), eller uten grunn i det hele tatt.

 1. OPPFØRINGSREGLER
 2. Som en betingelse for bruk lover du å ikke bruke nettstedet til noen formål som er forbudt i henhold til disse vilkårene. Du er ansvarlig for all din aktivitet i forbindelse med nettstedet.
 3. Som eksempel, og ikke som en begrensning, skal du ikke (og skal ikke tillate noen tredjepart) å enten (a) foreta noen handling eller (b) laste opp, laste ned, legge ut, sende eller på annen måte distribuere eller legge til rette for distribusjon av innhold på eller gjennom nettstedet som:
 4. krenker ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til publisitet eller andre rettigheter til en annen person eller enhet eller bryter noen lov eller kontraktsmessige forpliktelser;
 5. bruker nettstedet til ethvert uautorisert formål, eller i strid med gjeldende lover, inkludert lover om immaterielle rettigheter;

Bruker skjermleserteknologi, algoritmer eller andre automatiserte teknologiske midler for å tolke, analysere, undersøke eller få informasjon om innhold som ikke er ditt;

 1. du vet er falsk, villedende, usann eller unøyaktig,;
 2. er ulovlig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, villedende, uredelig, krenkende for andres privatliv, skadevoldende, uanstendig, vulgært, pornografisk, støtende, profan, inneholder eller skildrer nakenhet, inneholder eller skildrer seksuell aktivitet, på annen måte krenker enhver lov eller rett til en tredjepart, eller på annen måte er upassende som bestemt av oss etter vårt eget skjønn;
 3. utgjør uautorisert eller uønsket reklame, søppelpost eller bulk e-post («søppelpost»);

Inneholder programvarevirus eller andre datakoder, filer, innhold eller programmer som er utformet eller ment for å forstyrre, skade, begrense eller forstyrre den riktige funksjonen til programvaren, maskinvaren eller telekommunikasjonsutstyr eller for å skade eller få uautorisert tilgang til system, data, passord eller annen informasjon fra oss eller tredjeparter;

Utgir seg for enhver person eller enhet, inkludert noen av våre ansatte, representanter eller brukere;

 1. inkluderer noens identifikasjonsdokumenter eller sensitiv økonomisk informasjon.
 2. inkluderer konfidensiell informasjon, bryter rettighetene (inkludert, uten begrensning, rettighetene til publisitet og personvern og rettigheter i henhold til en kontrakt) til andre, eller på annen måte inneholder materiale som kan gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til gjeldende lover eller forskrifter, eller som på annen måte kan være i strid med disse vilkårene.
 3. Du skal ikke: (i) utføre noen handling som pålegger eller kan pålegge (som bestemt av oss etter eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår (eller våre tredjepartsleverandørers) infrastruktur; (ii) forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonen til nettstedet eller aktiviteter som utføres på nettstedet; (iii) omgå eller forsøke å omgå eller omgå alle tiltak vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet (eller andre kontoer, datasystemer eller nettverk koblet til nettstedet); (iv) kjøre noen form for autosvar eller «spam» på nettstedet; (v) bruke manuell eller automatisert programvare, enheter eller andre prosesser for å «gjennomsøke» enhver side på nettstedet uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse; (vi) høste eller kopiere noe innhold fra nettstedet; eller (vii) på annen måte iverksette tiltak i strid med våre retningslinjer og retningslinjer.
 4. Du skal ikke (direkte eller indirekte): (i) dechiffrere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å utlede noen kildekode eller underliggende ideer eller algoritmer for noen del av nettstedet, (ii) modifisere, oversette eller på annen måte lage derivater/verk fra noen del av nettstedet, eller (iii) kopiere, leie ut, lease, distribuere eller på annen måte overføre noen av rettighetene du mottar under dette. Du skal overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.
 5. Vi forbeholder oss også retten til å få tilgang til, lese, bevare og avsløre all informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller myndighetsforespørsel, (ii) håndheve disse vilkårene, inkludert etterforskning av potensielle brudd på dette, (iii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøtteforespørsler, eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til oss, våre brukere og publikum.
 6. Hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke kjører som opprinnelig planlagt (f.eks. hvis det blir ødelagt eller ikke tillater riktig bruk og behandling av oppføringer i samsvar med reglene, eller ved infeksjon med et datavirus, feil, tukling, uautorisert intervensjon, handlinger fra deltakere, svindel, tekniske feil eller andre årsaker av noe slag, etter selskapets mening korrumperer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller forsvarlig oppførsel av nettstedet), forbeholder selskapet seg retten, i etter eget skjønn å diskvalifisere enhver person som er involvert i eller relatert til årsaken og/eller å kansellere, avslutte, utvide, modifisere eller suspendere nettstedet, og velge vinneren(e) blant alle kvalifiserte bidrag.

4.TREDJEPARTS NETTSTED

Nettstedet kan tillate deg å koble til eller på annen måte få tilgang til andre nettsteder, tjenester eller ressurser på enheten din. Internett og andre nettsteder, tjenester eller ressurser kan inneholde lenker til eller få tilgang til nettstedet. Disse andre ressursene er ikke under vår kontroll, og du erkjenner at vi ikke er ansvarlige eller ansvarlige for innholdet, funksjonene, nøyaktigheten, lovligheten, hensiktsmessigheten eller andre aspekter av slike nettsteder eller ressurser. Inkluderingen av en slik kobling eller tilgang innebærer ikke vår godkjenning eller noen tilknytning mellom oss og deres operatører. Du erkjenner og godtar videre at vi ikke skal være ansvarlige, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom en slik nettside eller ressurs.

Nettstedet kan inneholde Google Maps-funksjoner og innhold som er underlagt den da gjeldende versjonen av Google Maps vilkår for bruk og personvernregler.

 1. INGEN TILMELDINGSPLIKT

Med mindre vi har signert en skriftlig avtale med deg som sier noe annet, har vi ingen spesiell relasjon til eller tillitsplikt overfor deg. Du erkjenner at vi ikke har noen plikt til å gjøre noe angående:

 • hvilke brukere som får tilgang til nettstedet;
 • hvilket innhold du får tilgang til via nettstedet; eller
 • hvordan du kan tolke eller bruke innholdet.
 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

IFØLGE DET LOVEN TILLATER, LEVERES NETTSTEDET, INKLUDERT INNHOLDET «SOM DET ER», «SOM TILGJENGELIG» OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE, IKKE-KRENKENDE, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG EVENTUELLE GARANTIER UNDERFORSTÅTT AV EVENTUELLE YTELSER ELLER BRUK AV HANDEL, SOM ALLE ER ETTERTRYKKELIG FRASKRIVET.

 • Ansvarsfraskrivelser angående nettstedet

VI OG VÅR LEDELSE, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER, PARTNERE OG INNHOLDSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT (I) SIDEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGJENGELIG PÅ NOEN BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED; (II) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET; (III) ALT INNHOLD ELLER PROGRAMVARE TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; ELLER (IV) RESULTATENE AV BRUKEN AV NETTSTEDET VIL IMØTEKOMME DINE KRAV. INGENTING PÅ DETTE NETTSTEDET SKAL OGSÅ TOLKES SOM RÅDGIVENDE TIL DEG.

VI TAR IKKE ANSVAR FOR HANDLINGER DU KAN GJØRE SOM ET RESULTAT AV Å HA VÆRT EKSPONERT FOR NETTSTEDET. DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRT NETTSTED ER DITT EGET VALG OG DIN RISIKO.

 1. ERSTATNING

Du skal holde selskapet, dets tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter uansvarlige fra og mot alle krav, tvister, krav, ansvar, skader, tap og kostnader og utgifter, inkludert uten begrensning, rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med følgende, i den grad de ikke er forårsaket basert på vår forsettlige oppførsel eller grov uaktsomhet: (i) din tilgang til, bruk eller misbruk av nettstedet , og innholdet (ii) ditt brudd på disse vilkårene; (iii) ditt brudd på din representasjon og garantier nedenfor, (iv) ditt brudd på en kontrakt eller annen avtale du inngår i forhold til nettstedet vårt eller gjennom nettstedet vårt, (v) brudd fra deg på immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til enhver person eller enhet.

 1. ANSVARSBEGRENSNING
 • Ansvarsbegrensning

Du samtykker i at verken selskapet og dets tilknyttede selskaper, eller noen av deres respektive ansatte, eller agenter som er involvert i opprettelsen, produksjonen og distribusjonen av nettstedet vårt eller innholdet vårt eller noen kontraktører, direktører og representanter er ansvarlige overfor noen person eller enhet overhodet for ethvert tap, skade (enten faktisk, følgeskader, straff eller på annen måte), skade, krav, ansvar eller annen årsak av noe slag eller karakter basert på eller som følge av bruk eller forsøk på bruk av nettstedet vårt eller innholdet vårt, inkludert men ikke begrenset til ethvert krav eller skade som oppstår fra svikt i ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift, datavirus, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til eller endring av personlige registre, eller tilliten til eller bruken av rapporter, verktøy, analyser, avtaler, data, informasjon, meninger eller annet materiale som er tilgjengelig via nettstedet vårt eller tilgjengelig via innhold, i den grad disse skadene eller tapene ikke er forårsaket av vår forsettlige uredelighet eller grov uaktsomhet. I tillegg godtar du at selskapet ikke er ansvarlig eller ansvarlig for ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra tredjeparter. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen av følgende tap eller skader (enten slik skade eller tap var forutsett, forutsigbar, kjent eller på annen måte): (a) tap av data; (b) tap av inntekt eller forventet fortjeneste; (c) tap av virksomhet; (d) tap av mulighet; (e) tap av goodwill eller skade på omdømme; (f) tap påført av tredjeparter; eller (g) eventuelle indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår fra bruken av nettstedet uavhengig av handlingsformen.

VED EVENTUELLE BESTEMMELSER OM DET MOTTSATT, SKAL INGENTING I DENNE AVTALEN PÅVIRKE GARANTIER ELLER JURIDISKE RETTIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL RETTIGHETER TIL SKADER, SOM ER UMULIG FOR UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING UNDER LOVGIVNING.

 1. DIVERSE
 • Oppsigelse

Vi kan avslutte tilgangen din til hele eller deler av nettstedet når som helst, med eller uten årsak, med eller uten varsel, med øyeblikkelig virkning, noe som kan resultere i inndragning og ødeleggelse av all informasjon knyttet til din bruk av nettstedet. Alle bestemmelser i disse vilkårene som i sin natur bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse, ansvarsbegrensninger og alle andre bestemmelser som etter deres betydning og kontekst er ment å overleve.

 • Konfidensialitet

Selskapet har en personvernpolicy som er plassert på https://www.paradoxmuseumoslo.com/privacy-policy/ og er innlemmet i disse vilkårene ved denne referansen. Denne policyen inkluderer informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og avslører informasjon fra våre brukere og din samtykke til vilkårene og oss på nettstedet utgjør også din aksept av vilkårene i personvernreglene.

 • Hele avtalen og adskillelse av den

Disse vilkårene personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler er hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til nettstedet, inkludert bruk av nettstedet, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag (enten muntlige, skriftlige eller elektroniske) mellom deg og oss med hensyn til nettstedet. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være uhåndhevbare eller ugyldige, vil denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i den minste grad som er nødvendig, slik at disse vilkårene ellers forblir i full kraft og virkning.

 • Ingen fraskrivelse

Vår unnlatelse av å håndheve noen del av disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av vår rett til senere å håndheve den eller noen annen del av disse vilkårene. Frafall av samsvar i noen spesiell situasjon betyr ikke at vi vil frafalle samsvar i fremtiden. For at enhver fraskrivelse av overholdelse av disse vilkårene skal være bindende, må vi gi deg skriftlig varsel om slik fraskrivelse gjennom en av våre autoriserte representanter.

 • Force Majeure

Vi skal ikke holdes ansvarlige for unnlatelse av å oppfylle våre forpliktelser i henhold til denne avtalen der en slik feil skyldes en årsak utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, mekanisk, elektronisk eller kommunikasjonssvikt eller forringelse.

 • Agenter

Ingen partnerskap, joint venture eller ansettelsesforhold opprettes som et resultat av disse vilkårene, og ingen av partene har noen myndighet av noe slag til å binde den andre på noen måte. Eventuelle samarbeidsavtaler mellom selskapet og deg med hensyn til utviklingen av Paradox Museums skal forhandles og avtales separat.

 • Merknader

Med mindre annet er spesifisert i disse vilkårene, vil alle meldinger i henhold til disse vilkårene være skriftlige og vil bli ansett for å ha blitt gitt ved mottak, hvis de er personlig levert eller sendt med post, når mottak av slik post av den andre parten kan bevises av en hvilken som helst vei. Elektroniske meldinger adressert til selskapet skal sendes til oslo@paradoxmuseum.com.

 • Kontakter

Hvis du har spørsmål, klager eller krav angående disse vilkårene eller nettstedet, kan du kontakte oss på oslo@paradoxmuseum.com.

Bestilling av e-billetter

Når du bestiller en billett elektronisk via denne nettsiden (en «e-billett»), i tillegg til å godta disse vilkårene og betingelsene, godtar du også de generelle vilkårene for bruk av dette nettstedet. Når du bestiller en billett fra nettstedet, må vi vite ditt navn, fakturerings- og leveringsadresser, telefonnummer, e-postadresse og kredittkortinformasjon for å behandle bestillingen din. Din kredittkortinformasjon vil bli sendt til våre tredjeparts betalingskortbehandlere og tjenesteleverandører for å utføre svindeloppdagelse og betalingsbehandlingstjenester. Selskapet bruker tredjepartsleverandører til å administrere og behandle din online bestilling av billetter til museet. Vi samarbeider også med tredjepartsleverandører for å behandle billettering eller registrering for enkelte arrangementer og kurs. Selskapet krever at sine leverandører opprettholder sikkerheten til informasjonen du gir til dem og begrenser leverandørene fra å bruke denne informasjonen på noen måte som ikke er uttrykkelig autorisert av selskapet.

Motta din e-billett

Når din online-bestilling er bekreftet, vil en ordrebekreftelse bli sendt til e-postadressen du spesifiserte. Denne vil inneholde en lenke som lar deg laste ned e-billettene dine.

Det er ditt ansvar å kontrollere før du bestiller at informasjonen du har gitt oss med hensyn til dine e-billettkrav er nøyaktig. Vi er kun ansvarlige for å utstede e-billetter i samsvar med informasjonen du oppgir.

Datoen, tidsluken eller arrangementet som en e-billett er bestilt for kan ikke endres når bestillingen er fullført. Betalinger for e-billetter kan ikke refunderes.

Bruk av din e-billett

E-billetter er kun gyldige innenfor datoen, inngangstidspunktet og/eller arrangementet som er oppgitt på dem.

Ved ankomst til museet (eller ved inngangen til utstillingen eller arrangementet du har en e-billett til), vil følgende være nødvendig for å validere en e-billett bestilt via museets nettside:

1) Passende bevis på rett til rabattert pris som kreves for hver person som skal få adgang med e-billetten; og

2) En leselig utskrift av din e-billett eller visning av denne på din mobile enhet.

Museumsforskrifter

 • Å spise, drikke og røyke av noe slag (inkludert e-sigaretter og vaping) i museet er forbudt.
 • Ingen kjæledyr er tillatt i museet med unntak av tjenestedyr.
 • Mindreårige MÅ være ifølge med noen på minst 18 år.

I noen tilfeller kan Paradox Museum Oslo bli stengt uten varsel. Museumssted er et område der fotografering, lyd- og videoopptak kan forekomme. Ved å kjøpe samtykker du til at stemmen din eller likheten din kan brukes til reklameformål. I tillegg samtykker du til at Paradox Museum bruker e-post og telefonnummer til å sende deg kampanjer og tilbud av alle våre opplevelser.

Ansvar

Ved å akseptere denne billetten godtar du å frita oss fra alt ansvar for tap, skade eller skade, som kan oppstå som gjest. Vi kan nekte adgang eller utvise enhver person hvis oppførsel er kritikkverdig.

Paradox Museum Oslo er ikke ansvarlig for billetter kjøpt gjennom uautoriserte tredjeparter.

Avbestillingsregler

Ingen refusjon vil bli gitt. Kunder vil kun motta refusjon eller kreditt i tilfeller der Paradox Museum Oslo må kansellere på grunn av uforutsette omstendigheter.

Billetter kan endres med minst 2 timers varsel før bestillingstidspunktet, avhengig av tilgjengelighet. Uteblivelser vil bli belastet full pris og vil ikke bli refundert.

For å endre bestillingen din, vennligst besøk: oslo.paradoxmuseum.com Du kan endre bestillingen bare én gang.

Sist oppdatert mars 29th, 2023.