Åpningstider

Personvernerklæring

1 Introduksjon

Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss.

Denne nettsiden (oslo.paradoxmuseum.com) drives av selskapet under firmanavnet «PARADOX OSLO AS» med e-postadresse oslo@paradoxmuseum.com, inkludert dets heleide datterselskaper og etterfølgere (sammen referert til som «Selskapet ” eller “oss” eller “vi”) for å tilby besøkende på nettstedet vårt (“du”, “dine” eller “brukere”). Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæringen”) forklarer hvordan selskapet, samler inn, lagrer, bruker, behandler og generelt håndterer personopplysninger når du besøker, bruker eller blir registrert på nettsiden til selskapet (heretter kalt ”nettstedet”). Denne policyen er utformet for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger når du bruker nettstedet vårt eller samhandler med oss.

Enkeltpersoner anbefales å lese disse retningslinjene nøye før de avslører personopplysninger og/eller fyller ut et elektronisk skjema som er lagt ut på dette nettstedet. Ved å besøke nettstedet vårt eller ved å gi oss dine personopplysninger, godtar og samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon som beskrevet i denne policyen.

«Personlige data» betyr all informasjon eller sett med informasjon som er relatert til en person, slik som navn, adresse, e-post, telefonnummer etc. som kan være enten direkte eller indirekte og kan samles inn av eller på vegne av selskapet.

2 Noen ord om nettestedet

Denne nettsiden brukes av selskapet for å informere brukerne om Paradox Museum på Oslo.

3 Innsamlede personopplysninger

Vi kan samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg, inkludert men ikke begrenset til:

 • Personlig informasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn, postadresse og/eller e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, bostedsadresse og annen informasjon som fotografier og digitale bilder, dine kommunikasjonspreferanser; spørsmål du stiller til selskapet;
 • Profesjonelle data, slik som bedriftsadressen din, bedriftens e-postadresse, bedriftens telefonnumre, stillingstittel/stilling, utdanningsinformasjon, faglige kvalifikasjoner, CVer bare i den grad det er nødvendig for å etablere et forretnings- eller arbeidsforhold med deg;
 • Din kommunikasjon med oss. Vi samler inn personlig informasjon fra deg som e-postadresse, telefonnummer eller postadresse når du ber om informasjon om museet vårt, ber om kundestøtte eller teknisk støtte, søker på en jobb eller på annen måte kommuniserer med oss.
 • Identifikasjonsdata, slik som registrerings-/identifikasjonsinformasjonen din (for eksempel identitetskortnumre) i den grad det kreves av selskapet og er tillatt ved lov;
 • Undersøkelser. Vi kan kontakte deg for å delta i undersøkelser. Hvis du bestemmer deg for å delta, kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger som kan inkludere personlig informasjon.
 • Digitale data generert fra din bruk av nettstedet vårt eller for levering av tjenester til selskapet, for eksempel IP-adresse, påloggingsinformasjon, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling, tidsperiode for brukerens opphold på en enkelt side, intern baneanalyse og/eller andre parametere vedrørende brukerens operativsystem og datamiljø, plugin-typer og versjoner for nettleser, operativsystem og plattform og andre data som overføres via informasjonskapsler. Disse dataene samles inn og brukes kun på en aggregert og ikke umiddelbart identifiserbar måte; de kan blant annet brukes til å fastslå ansvar i tilfelle hypotetiske forbrytelser mot nettstedet eller på anmodning fra offentlige myndigheter; I tillegg kan vi automatisk samle inn data om din bruk av nettstedet vårt, for eksempel typen innhold du samhandler med og hyppigheten og varigheten av aktivitetene dine. Vi kan kombinere informasjonen din med informasjon som andre mennesker oppgir når de bruker nettstedet vårt, inkludert informasjon om deg når de merker deg.
 • Offentlig tilgjengelig informasjon.
 • Informasjon fra andre kilder. Vi kan innhente informasjon om deg fra andre kilder, inkludert gjennom tredjepartstjenester og organisasjoner for å supplere informasjon gitt av deg.

4 Måter å innhente personopplysninger på

I de fleste tilfeller vil selskapet samle inn data direkte fra deg, men noen ganger vil vi innhente data om deg fra offentlige eller tredjeparts datakilder.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan du kan gi personopplysninger til selskapet:

 • søke og bla etter innhold;
 • bestilling av nyhetsbrev og/eller publikasjoner;
 • delta i «bli med på vår e-postliste»-initiativer;
 • kontakte oss for ytterligere informasjon;
 • kontrakt med oss ​​for forretningsformål;
 • besøke nettstedet vårt mens du er logget på en sosial medieplattform; og/eller
 • gi oss visittkort eller annen kontaktinformasjon.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du avslå. Men hvis du velger å ikke oppgi data som er nødvendig for at vi skal kunne tilby visse funksjoner på nettstedet, kan det hende at vi ikke kan tilby slike funksjoner.

5 Formål med å behandle personopplysninger

Selskapet vil behandle dine personopplysninger kun for formål som er tillatt av gjeldende lover, som kan variere avhengig av hvor du bor, og hvor selskapet opererer, og på vilkårene angitt i denne policyen. Formålet med databehandlingsaktivitetene kan omfatte:

 • Vårt primære formål med å samle inn personlig informasjon fra deg er å gi deg mer informasjon om vårt Paradox Museum og vår virksomhet generelt, for å utforske samarbeidsmuligheter med deg og å ansette personer som er interessert i å jobbe i vårt museum.
 • Administrere virksomheten vår og gi deg varer og tjenester.
 • Analysere og forbedre virksomheten vår i henhold til vår legitime interesse, for eksempel:
 • Å oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet, og straffeforfølge de ansvarlige for den aktiviteten;
 • Måling av interesse og engasjement på nettstedet vårt og kortsiktig, forbigående bruk, for eksempel kontekstuell tilpasning av annonser;
 • Forskning og utvikling av produkter, tjenester, markedsføring eller sikkerhetsprosedyrer for å forbedre deres ytelse, motstandskraft, pålitelighet eller effektivitet;
 • Forbedre, oppgradere eller forbedre virksomheten vår;
 • Utvikle nye produkter og tjenester;
 • Sikre intern kvalitetskontroll;
 • Verifisere identiteten din og forhindre svindel;
 • Håndheve våre vilkår og retningslinjer; og
 • Overholde våre juridiske forpliktelser, beskytte dine vitale interesser, eller som kan være nødvendig for allmennhetens beste.
 • Administrere våre relasjoner/kommunikasjoner med enkeltpersoner: for eksempel svare på spørsmål og kommentarer eller henvendelser, invitere enkeltpersoner til selskapets arrangementer, komme med forslag til fremtidige tjenestebehov.
 • For samarbeids- og forskningsformål: for eksempel for å gjøre selskapet i stand til å ta mer informerte og objektive beslutninger når de identifiserer, engasjerer seg med enkeltpersoner som er interessert i virksomheten vår.
 • Direkte markedsføring: å tilby reklamemateriell og engasjere seg i markedsførings- og reklameaktiviteter med enkeltpersoner i samsvar med gjeldende lover.
 • Nettstedsfunksjoner: for å sikre at innhold fra nettsiden vår presenteres på den mest effektive måten for deg og din enhet.
 • Juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser og instruksjoner fra rettshåndhevende byråer og rettskjennelser: å overholde våre juridiske eller forskriftsmessige krav (rapportering for sikkerheten til informasjon og produktkvalitetsklager) eller for å oppfylle krav til åpenhet.
 • Sende deg nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell knyttet til prosjektet vårt forutsatt at du samtykker til disse.
 • Sikre at innholdet på nettstedet vårt presenteres på den mest effektive måten for deg og enheten din.

Selskapet vil behandle personopplysninger for ytterligere formål, der det er lovlig å gjøre det eller når det er juridisk forpliktet til å gjøre det.

 

6 Rettslig grunnlag for behandling

Selskapet behandler personopplysninger basert på ett eller flere av følgende forhold:

 • Hvor du har gitt ditt samtykke (i hvilke tilfeller kan slikt samtykke trekkes tilbake når som helst og uten å oppgi noen grunn);
 • Der det er nødvendig å overholde kontraktsmessige forpliktelser med deg;
 • Hvor behandlingen er nødvendig for vår overholdelse av en juridisk forpliktelse;
 • Der behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser;
 • Der behandling er nødvendig av allmenn interesse eller for en offentlig oppgave; eller
 • Der behandlingen er i selskapets legitime interesse, for eksempel, behandler selskapet data for å forbedre våre produkter og tjenester, for å gi sikkerhetstiltak, for å beskytte selskapets ansatte, kontraktører, informasjon og andre eiendeler og for å forhindre kriminalitet (som f.eks. som svindel, økonomisk kriminalitet og tyveri av intellektuell eiendom og industrieiendom og for å sikre integriteten til produksjonen og andre operasjoner), for statistiske formål eller på andre måter som er strengt nødvendige for å utføre vår virksomhet.

7 Omdirigere til andre nettsteder

Fra denne nettsiden kan du koble til via spesielle lenker til andre nettsteder til tredjeparter. Selskapet støtter eller anbefaler ikke disse sidenes innhold eller tjenester og påtar seg intet ansvar for behandling av personopplysninger eller aktivitet av eller innhold på tredjepartssider som nettstedet vårt gir lenker til. Vi oppfordrer deg til å lese og være klar over personvernreglene og alle andre retningslinjer for hvert nettsted du besøker. Husk at erklæringene i denne policyen kun gjelder informasjon samlet inn av selskapet.

8 Utlevering av dine personlige data til tredjeparter

Personopplysninger formidles ikke til uspesifiserte mottakere. Selskapet avslører dine personopplysninger til tredjepartsmottakere på en -need to know-basis der dette er rimelig tillatt for å forfølge sine legitime forretningsmål og som kreves av gjeldende lov. Dine personopplysninger vil bare bli avslørt i samsvar med gjeldende lover, og passende sikkerhetstiltak gjennom kontraktsmessige avtaler som vil bli etablert for å beskytte dine personopplysninger.

Tilgang til dine personopplysninger gis til det absolutt nødvendige personalet i Selskapet, som har forpliktet seg til å opprettholde konfidensialitet og våre partnerselskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører, som behandler dine personopplysninger som personer som utfører prosessen på våre vegne og iht. våre bestillinger.

Selskapet deler dine personopplysninger med:

– Selskaper i selskapets gruppe for formålene og i sammenheng med vilkårene nevnt ovenfor i denne personvernerklæringen.

– Tredjeparts tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av selskapet, for eksempel (indikativt nevnt) leverandører av råd/outsourcing og andre leverandører av støtte og levering av administrative tjenester som yter støttetjenester til oss, forretningsforbindelser og tilknyttede for ledelsen og vedlikehold av e-postdistribusjon, forskning og analyse, merkevare- og tjenestepromotering, Google, Facebook og administrasjon av visse tjenester og data under inngåtte avtaler. I tillegg kan avsløring av personopplysninger finne sted dersom selskapet eller alle dets eiendeler er anskaffet av en tredjepart, i hvilket tilfelle personopplysningene som holdes av oss som enkeltpersoner vil bli inkludert som overførte eiendeler eller hvis selskapet har forpliktelse til å avsløre eller dele informasjonen til enkeltpersoner for å overholde eventuelle juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

– Andre tredjeparter, i den grad det er nødvendig for følgende formål: (i) overholdelse av en statsforespørsel, rettsavgjørelse eller gjeldende lov, (ii) forebygging av ulovlig bruk av nettstedet vårt eller brudd på vilkårene for bruk av nettstedet vårt og våre retningslinjer, (iii) vår beskyttelse mot tredjeparts krav, og (iv) bidrag til forebygging eller etterforskning av svindel.

– Til andre tredjeparter når du har gitt oss ditt samtykke.

Følgende er retningslinjene vi bruker for de som vi deler dine personopplysninger med:

– Vi gir kun informasjonen som er nødvendig for å utføre deres spesifikke tjenester.

– De kan bare bruke dine personopplysninger til de nøyaktige formålene som er angitt i vår kontrakt med dem.

– Vi jobber tett med dem for å sikre at dine personopplysninger blir respektert og beskyttet til enhver tid.

– Hvis vi slutter å bruke tjenestene deres, vil alle dataene de har, slettes eller anonymiseres.

9 Internasjonal overføring av data

Personopplysningene vi samler inn for formålene som er oppgitt her, lagres i EU. Imidlertid kan dine personopplysninger få tilgang til av ansatte eller leverandører eller tjenesteleverandører i, overført til og lagret på et sted utenfor EU eller EØS. Der selskapet behandler personopplysninger i land som kanskje ikke gir samme nivå av databeskyttelse som i EU/EØS eller i ditt eget land, hvor du er bosatt, vil selskapet implementere rimelige og hensiktsmessige juridiske og tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak med målet om å sikre sikkerheten til behandlingen og spesielt å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring.

Spesielt for innbyggere i EØS – når vi overfører informasjonen din utenfor EØS, vil vi ta alle rimelige skritt for å sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte informasjonen din (med mindre vi har tillatelse i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning til å gjøre slikt overføringer uten ytterligere formaliteter, for eksempel når mottakerlandet anses som et tilstrekkelig reisemål). Slike sikkerhetstiltak inkluderer bruk av EU-kommisjonens godkjente standard kontraktuelle klausuler som nevnt ovenfor. Der det er hensiktsmessig kan vi også be om ditt eksplisitte samtykke.

10 Internasjonal overføring av data

Vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne policyen, gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter samt internasjonale sikkerhetsstandarder. Alle data du gir til oss lagres på sikre servere og åpnes og brukes i henhold til våre sikkerhetspolicyer og standarder. Selskapet har implementert rimelige fysiske, tekniske og ledelsesmessige kontroller og sikkerhetstiltak for å holde dine personopplysninger beskyttet mot uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til et begrenset antall av selskapets ansatte hvis plikter med rimelighet krever slik informasjon og tredjeparter som selskapet inngår kontrakt med om å utføre forretningsaktiviteter knyttet til museet.

Vi vil beholde dine personopplysninger i den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå formålene som dataene ble samlet inn for og andre tillatte tilknyttede formål som å gi deg informasjon om museet eller ha kontakt med hensyn til samarbeidsmuligheter, løse tvister, etablere juridiske forsvar , gjennomføre revisjoner, forfølge legitime forretningsformål, håndheve våre avtaler, overholde gjeldende lover. Data kan oppbevares i lengre tid der gjeldende lover eller forskrifter krever eller tillater selskapet å gjøre det. Når dataene dine ikke lenger er nødvendige, vil de enten bli irreversibelt anonymisert (og den anonymiserte informasjonen kan beholdes) eller destrueres sikkert.

11 Valg vedrørende markedsføring

Hvis vi har til hensikt å bruke dataene dine til markedsføringsformål eller hvis vi har til hensikt å utlevere dataene dine til en tredjepart for slike formål, vil vi informere deg om dette. Du har rett til å motsette deg at personopplysninger brukes til direkte markedsføring og nyhetsbrev. Du kan også utøve retten når som helst ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

12 Dine databeskyttelsesrettigheter

I henhold til gjeldende lover og underlagt eventuelle juridiske begrensninger, kan du ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere detaljer om behandlingen av dine personopplysninger;
 • Gi deg tilgang til dine personlige data som vi har om deg;
 • Oppdatere eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene vi har som er påvist å være unøyaktige eller ufullstendige;
 • Slett all personlig informasjon som vi ikke lenger har et lovlig grunnlag for å bruke;
 • Gi deg eller en tredjepart en kopi av dataene dine i digitalt format (dataportabilitet);
 • Stopp en bestemt behandling når du trekker tilbake ditt samtykke;
 • protestere mot enhver behandling basert på legitime interesser eller allmenne interesser i å behandle informasjon, med mindre grunnene våre for å foreta denne behandlingen veier tyngre enn eventuelle skader på dine databeskyttelsesrettigheter; og
 • Begrens visse aspekter ved behandlingen av informasjonen din.

Alle databeskyttelsesrelaterte forespørsler skal adresseres til selskapet på oslo@paradoxmuseum.com.

Hvis du mottar en uønsket e-post fra oss, kan du bruke avmeldingslenken som du finner nederst i e-posten for å velge bort å motta fremtidige e-poster. Merk at du vil fortsette å motta transaksjonsrelaterte e-poster angående informasjon du har bedt om. Vi kan også sende deg visse ikke-markedsførte kommunikasjoner angående oss, museene våre og nettstedet vårt, og du vil ikke kunne velge bort denne kommunikasjonen (f.eks. kommunikasjon angående nettstedet, museene våre eller oppdateringer av vilkårene våre eller denne personvernerklæringen ).

Hvis vi ikke behandler forespørselen din i tide, eller hvis du ikke er fornøyd med vårt svar på enhver utøvelse av disse rettighetene, har du rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten. Ytterligere informasjon og kontaktinformasjon til de kompetente tilsynsmyndighetene eksisterer.

13 Policyoppdatering

Selskapet forbeholder seg retten til å endre denne policyen fra tid til annen for å gjenspeile teknologiske fremskritt, juridiske og regulatoriske endringer og selskapets forretningspraksis, underlagt gjeldende lover. Hvis selskapet endrer sin personvernpraksis, vil en oppdatert versjon av denne policyen reflektere disse endringene ved å legge ut eventuelle revisjoner med den respektive oppdateringen av ikrafttredelsesdatoen som er oppført nederst i denne policyen. Vi oppfordrer deg derfor til å besøke denne siden med jevne mellomrom for å holde deg informert om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

14 Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål i forhold til disse retningslinjene, eller du ønsker å få mer informasjon om selskapets personvernpraksis, vennligst kontakt oss på e-post oslo@paradoxmuseum.com.

Siste oppdatering på: mars 29th, 2023